loga_dofinansowania
 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby.

 

QUICKO Rozwój gadżetów do płatności zbliżeniowych MasterCard Paypass
 
Quicko Sp. z o.o.
 
Wartość projektu: 1 230 000 PLN
 
Wartość dofinansowania: 600 000 PLN
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl